User Tools

Site Tools


gellish_nederlands

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gellish_nederlands [2011/10/05 21:07]
peter
gellish_nederlands [2018/02/15 12:29] (current)
Line 21: Line 21:
 Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven. Elk feit in Gellish heeft ook een UID. Omdat een feit onafhankelijk is van de taal waarin het feit wordt uitgedrukt zal het UID van elk feit in beide talen gelijk blijven.
  
-//Ga naar//​[[:​Start|Start]]+//Ga naar// [[:​Start|Start]]
gellish_nederlands.txt ยท Last modified: 2018/02/15 12:29 (external edit)